فارسی
English

تزریقات تحت گاید سونوگرافی

اولتراسوند یا سونوگرافی، یکی از ابزارهای تصویربرداری است اخیرا توسط پزشکان ورزشی برای ارزیابی و تزریق در عضلات، تاندون ها، مفاصل و لیگامنها بسیار استفاده میشود. با وجودی که سونوگرافی به شکل شایعی برای تشخیص آسیب های عضلانی و متاندونی مورد استفاده قرار میگیرد، اما در تزریق های درون مفصلی به شانه، زانو و لگن نیز بسیار مورد استفاده است.
استفاده از سونوگرافی برای تزریق، منجر به افزایش بسیار در دقت تزریق میشود. همچنین استفاده از سونوگرافی برای تزریق به پزشک کمک میکند دقیقا شناسایی کند که کدام ساختار باعث ایجاد درد بیمار است. انجام تزریقات تحت گاید سونوگرافی به پزشک اجازه میدهد که سوزن خود را به شکل زنده در عبور از بافت های مختلف به راحتی ببیند تا دقیقا به محل مورد نظر خود برای تزریق برسد. این امر باعث از اطمینان از دقت تزریق ماده در محل مورد نیاز میشود.
همچنین نشان داده شده تزریقات تحت گاید درد کمتری به نسبت تزریق بدون گاید برای بیمار دارد. با وجود دسترسی به مدالیته های مختلف تصویربرداری برای انجام تزریقات، استفاده از سونوگرافی مزایای بهتری به نسبت سایر تصویربرداری ها دارد که شامل موارد زیر است.
-   فاقد هر گونه اشعه مضر برای بیمار است.
-   علاوه بر ساختارهای بافت نرم، با سونوگرافی میتوان مفصل و بافت های اطراف آن را هم دید.
-  سونوگرافی در شناسایی ورم مفاصل، بافت ها، تادون، لیگامان، عضله و عصب بسیار بهتر از تصویربرداری ساده است.

------------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :