فارسی
English

اسکن پا

اسکن پا به شما کمک می کند تا مناطق پر فشار زیر پای شما ، که ممکن است باعث درد شوند ، شناسایی شود. همچنین این اسکن به ما امکان می دهد عملکرد پا را هنگام راه رفتن ببینیم. نتایج اسکن به ما کمک می کند تا برنامه ای برای درمان پای شما تنظیم کنیم.

------------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :