فارسی
English

تمرینات تخصصی و ورزش در آب

در آب به علت درگیری تمــامی اعضـای بدن در انجام تمرینات، فرآینـد چـربـی سوزی و عضله سازی به صورت یکنواخت و یک دست صورت می پذیرد که این امر زیبایی منحصر بفردی را برای افراد به همراه خواهد داشت. 

در آب به علت مقاومت بالای آب، انجام هـر تمــرین در مقـایسه با خشکی با صرف کـالری بیشتـری صــورت می پذیرد کـه ایـن امــر افــزایش بــازدهی حــداقـل سه برابری تمرین در آب را به همراه خواهد داشت.

------------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :