فارسی
English

تزریق PRP

پی آر پی یا پلاسمای غنی از پلاکت، شیوه ای نوعی از درمان است که با تزریق محلولی تغلیظ شده از پلاکت های بدست آمده از خون خود بیمار یا ورزشکار، منجر به تسریع پروسه ی بهبودی آسیب دیدگی های تاندونی، لیگامانی، عضلات و آسیب دیدگی ها مفصلی و آرتروز میگردد. از این رو پی آر پی با استفاده از سیستم ترمیمی خود بدن فرد تلاش برای بهبود مشکلات عضلانی اسکلتی افراد دارد.
برای تهیه پی آر پی از خود شما خون گرفته میشود و این خون طی دو مرحله قرارگیری در دستگاه سانترفوز و انجام مراحل جداسازی دستی پلاکت ها از مابقی محتوای خون توسط پزشک، برای شما آماده میشود تا محلولی تغلیظ شده از پلاکت بدست بیاید. پلاکت های بدست آمده سپس مستقیما به درون محل آسیب دیدگی یا مفصل شما تزریق میشوند. این امر منجر به آزاد سازی فاکتورهای رشد موجود شده که منجر به شروع پروسه ی ترمیم بافتی و تکثیر سلولهای مورد نیاز میگردد.​​​​​​​

-----------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :