فارسی
English

تکارتراپی

تکار تراپی، شکلی از گرما درمانی درونی عمقی است که در آن با استفاده از امواج رادیویی قسمت های آسیب دیده بدن، با ایجاد گرمای درون بافتی تحت درمان قرار می گیرند. همچنین، این روش به عنوان "انتقال انرژی الکتریکی به شکل خازنی و مقاومتی" شناخته می شود.
​​​​​​​
از اثرات مفید تکارتراپی در فیزیوتراپی ، توان بخشی و مدیریت درد استفاده می شود، از جمله: 

- کوفتگی و پیچ خوردگی
- توانبخشی پس از جراحی
- آسیب های ورزشی
- اختلالات عضله و تاندون
- نوروپاتی ها
- بافت اسکار
- آسیب های ستون فقرات و اختلالات مفاصل محیطی
- اختلالات عروقی و سیستم لنفاوی
- اختلالات سیستم عصبی محیطی
- توانبخشی کف لگن
- درد حاد و مزمن

----------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :